24 tunnine abitelefon lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele                    

                          53 98 16 20

                          53 65 02 60

                                            parnunaistevarjupaik@hot.ee

             

Filmi tegemist toetasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

www.naistetugi.ee

www.avatudparnumaa.ee
www.naisteliin.ee

http://virunaistetugi.wordpress.com/
http://www.naistetugikeskus.ee/
http://valganaistevarjupaik.ee/
http://www.naisteabi.ee/index.php