Artiklid vallalehtedes28.07 Sindis ja 29.07. Paikusel läbi viidud varjupaiga-alane küsitlus. Selleteemalised artiklid  Paikuse Postipaunas ja Sindi

Sõnumites. http://www.paikuse.ee/files/documents/Postipaun/juuli10.pdf

http://www.sindi.ee/files/826.pdf


Ankeet-küsitluste tulemusi kajastav artikkel avaldatud: Tori - Kaldad, Tõstamaa - Tuuled, Audru - Tuleviku Nimel, Koonga - Junnumaa  http://www.koongavald.ee/junnumaa/122010.pdf,  Tahkuranna - Oma Leht, Paikuse Postipaun, Saarde  Sõnumid http://www.saarde.ee/koolileht/SaardeSonumid_113.pdf,

Sindi  Sõnumid  http://www.sindi.ee/files/923.pdf ;                Surju Sõnumid          http://www.surju.ee/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=31&Itemid=62                                                               Häädemeeste - Koduvald, Vändra Teataja.