meie lugu

mtü Pärnu Naiste Varjupaik on asutatud 01.mail 2009.a.  

                                                                   

Varjupaik, mis avati abivajajatele 02.11.2009, asub Sindi linnas, täpne asukoht avaldamisele ei kuulu. 100ruutmeetrisel sisutatud pinnal saab ajutiselt elada 12-18 inimest.

Varjupaiga eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, psüühiline, seksuaalne, majanduslik, vaimne), vägivallariskide ennetamine ning vägivalla ohvrite toetamine. 

Eesti riigi kohustus on tagada oma kodanike turvalisus.

Selle probleemi  likvideerimiseks loodigi  vabatahtliku kodanikualgatusena   mtü Pärnu Naiste Varjupaik. Seejuures on järgitud  Euroopa Nõukogu soovitusi, mille kohaselt on vajalik tagada minimaalselt üks koht naiste varjupaigas iga 7500 elaniku kohta.   Võtame  vastu naisi igas vanuses, nii lastega kui lasteta koduse terrori all kannatajaid.

VARJUPAIK PAKUB:

  • ·       turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral;
  • ·       võimalust rahuneda, välja puhata;
  • ·       vajadusel ajutist elupaika;
  • ·       abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;
  • ·       informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse);
  • ·       tuge nn. uue elu alustamisel;
  • ·       võimalust alati varjupaika tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme;

Hättasattunud naine võib helistada ööpäev ringi varjupaiga abitelefonile  53 98 16 20  või saada kohaga ühendust politsei üldnumbri kaudu. Transport garanteeritakse politsei või varjupaiga abil.

Sokist toibunud naine saab esmast nõu vastavalt vajadusele: pöördumist lastekaitsespetsialisti, psüholoogi või prokuröri poole.
Keskmiselt veedetakse pelgupaigas nädal, raskematel juhtudel kuu või mitu.

Varjupaikade teenus ei ole teenus nagu iga teine. 

Peab olema tagatud VALMISOLEKU   TEENUS:  kindel koht , kuhu saab igal  hetkel varjule tulla. Olulised on sisustatud ja soe ruum, telefon, koolitatud abi jne.

Kindlasti peab olema tagatud VARJUPAIKADE JÄRJEPIDEVUS, mis tähendab , et  naine peab teadma , et varjupaik on olemas ka 2 aasta pärast.

Visioon

Pärnu naiste varjupaika on koondatud piirkonna lähisuhte vägivalla all kannatavate  naiste  turvalisuse tagamise  ning sotsiaalse toimetuleku teenused.


Missioon

Mtü Pärnu Naiste Varjupaik on ellu kutsutud  lähisuhte vägivalla all kannatavate  naiste abistamiseks vägivalla ringist  välja astumiseks ja vägivallatu elu alustamiseks , kus austatakse naise iseseisva otsustamise õigust, turvatunnet  ja majanduslikku sõltumatust.


Pärnu varjupaik on Eestis üheksas.  Euroopa riikide näidete varal on selge, et olgu sotsiaalsüsteem kui tahes hea, varjupaikadel jätkub tööd alati, sest naised vajavad abi ja nõustamist.

21.12.2011.aastas avasime nõustamiskeskuse  aadressil  Kuninga 34-57.

Mittetulundusühingu juhatusse kuuluvad Margo Orupõld, Helga Mitt ja Urve Vesik.