Projektid


01.06.2012-31.03.2013 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)  toetatud projekt nr. AN-12-13 "Pärnu Naiste Varjupaiga annetuste kogumise rakenduskava "


27.juuli-03.august 2012.aastal korraldab mtü Pärnu Naiste Varjupaik  SA Eesti-Hollandi Heategevusfondi Päikeselill kaasabil suvelaagri vähekindlustatud  lähisuhtevägivalla ohvritest lastele ja emadele ja varjupaiga töötajatele.

01.06.2012-31.12.2012 läbi Eesti riigieelarve lähisuhte vägivalla ohvrite abistamine läbi psühholoogilise nõustamise ja lähisuhte vägivalla ohvrite sotsiaalse võimekuse tõstmine kogukonnas toimetulekuks ning töövõime tõstmiseks.

2012-2013 osalemine EMSL  vabaühenduste arenguprogrammis. Programmis osaleval ühendusel aitab EMSL analüüsida tema vajadusi, koostada nende lahendamiseks tegevuskava ja leida vabatahtlikke partnereid, et luua tingimusi organisatsiooni arenguks, võimekuse kasvuks ning paremate tulemuste ja suurema mõju saavutamisek

01.01-30.09.2012 Pärnu naiste varjupaiga jätkusuutlik toimimine (HMN)